Autoshkolla ABIS ofron
për klientet e saje këto
shërbime për leje drejtimi
automjeti të kategorive

"B", "C", "C1", "D"

Ligjerata - Leksione

RREGULLAT E TRAFIKUT

Dispozitat e pergjithëshme të pjesëmarrjes ne trafik

 

SHENJAT E TRAFIKUT

Shenjat e përgjithshme ne komunikacionin rrugor.

 

SHENJAT E KOMUNIKACIONIT RRUGOR

Sinjalizimi rrugor shërben që pjesëmarrësit në...

 

SHENJAT E URDHËRESAVE TË PRERA

Shenjat e urdhëresave të prera kanë formë rrethi...

 


LEKSIONE DHE TEORI QE SHPJEGOHEN NE SHKOLLEN TONE?

Rruga dhe klasifikimi i saje .

Rruge quhet zona e miratuar per perdorim publik e destinuar per qarkullimin e kembesoreve , mjeteve dhe kafsheve . Ajo eshte teresia e elementeve perberes te saje qe hane : karrexhata , korsia , trotuari , bankina etj.

- Autosdrade
- Rruge interurbane kryesore .
- Rruge interurbane dytesore .
- Rruge urbane kryesore .
- Rruge urbane dytesore .
- Rruge lokale .

Mjetet rrugore dhe kategorite e tyre .

Quhen mjete te gjitha llojet e mjeteve rrugore qe qarkullojne ne rruge dhe qe drejtohen nga njeriu , pervec atyre qe perdoren nga femijet ose invalidet .

- Mjetet qe levizin me forcen e krahut.
- Mjetet qe terhiqen nga kafshet .
- Bicikletat
- Automjetet
- Makinat bujqesore .
- Rimorkiot

Lejet e drejtimit dhe kategorite e tyre .

Shiko këtë link : Kategoritë

Sinjalet dhe kategorite e sinjaleve .

Sinjalozimi rrugore permban :

- Sinjalet vertikale .
- Sinjalet horizontale .
- Sinjalet e shndritshme .
- Sinjale dhe pajisje plotesuese .
- Sinjalizimit e policit te trafikut .

Normat e sjelljes se te gjithe kategorive te rruges.

 

Ligjerata - Leksione

RREGULLAT E TRAFIKUT

Dispozitat e pergjithëshme të pjesëmarrjes ne trafik

Me shumë

SHENJAT E TRAFIKUT

Shenjat e përgjithshme ne komunikacionin rrugor.

Me shumë

SHENJAT E KOMUNIKACIONIT RRUGOR

Sinjalizimi rrugor shërben që pjesëmarrësit në...

Me shumë

SHENJAT E URDHËRESAVE TË PRERA

Shenjat e urdhëresave të prera kanë formë rrethi...

Me shumë

Akoma nuk e ke marrË patentËn ?!

Auto Loan Quotes

Autoshkolla ABIS

Përse mendohesh kaq gjatë ?!

Të duhe nje Autoshkollë serjoze,

Me kushte moderne mësimdhënie ,

Qe te jete ne qender te Prishtinës.

Për të gjitha këto ka menduar Vetëm Autoshkolla ABIS.AUTOSTRADË

Auto Loan Quotes

Është rruga publike e ndërtuar posaçërisht dhe e destinuar vetëm për lëvizjen e mjeteve motorike të cilat mund të zhvillojnë shpejtësi prej së paku 60 km/h.