Akoma nuk e ke marrë patentën ?!
Përse mendohesh kaq gjatë ?!
Të duhet nje Autoshkollë serjoze,
Me kushte moderne mësimdhënie ,
Qe te jetë në qënder te Prishtinës.
Për të gjitha këto ka menduar vetëm


Autoshkolla ABIS

REGJISTROHU TANI

Për kategorin "B"

Zhvillojme gjithseje 54 ore teori . Teoria zhvillohet cdo dite paradite dhe pasdite .
Zhvillojme gjithseje 36 ore praktike . Praktika zhvillohet cdo dite nga 1 ore paradite dhe pasdite me mjete Golf 3 4 dhe 5, po ashtu me Polo.

Për kategorin "C"

Zhvillojme gjithseje 30 ore teori . Teoria zhvillohet cdo dite nga 1 ore paradite dhe pasdite .
Zhvillojme gjithseje 18 ore praktike . Praktika zhvillohet cdo dite nga 1 ore paradite dhe pasdite me mjete lloji kamion marka VOLVO.

Për kategorin "C1"

Zhvillojme gjithseje 30 ore teori . Teoria zhvillohet cdo dite paradite dhe pasdite .
Zhvillojme gjithseje 12 ore praktike . Praktika zhvillohet cdo dite nga 1 ore paradite dhe pasdite me mjete lloji gjysem rimorkiator marka SCANIA.

Për kategorin "D"

Zhvillojme gjithseje 33 ore teori . Teoria zhvillohet cdo dite paradite dhe pasdite .
Zhvillojme gjithseje 22 ore praktike . Praktika zhvillohet cdo dite nga 1 ore paradite dhe pasdite me mjete lloji Autobus marka BENZ.

 


Kategoria B

Mjetet motorike që nuk telkalojnë masën 3500 kg, që kanë më së shumti tetë ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk e tejkalon 750 kg, apo me rimorkio e cila teljkalon masën 750 kg.

KATEGORIA C, C1

C: Mjetet motorike me mbi 3500 kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masë 750 kg.

C1: Mjetet motorike prej 3500 kg deri 7500 kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masë 750 kg.

KATEGORIA D

Autobusët me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750 kg.

 

Ligjerata - Leksione

RREGULLAT E TRAFIKUT

Dispozitat e pergjithëshme të pjesëmarrjes ne trafik

Me shumë

SHENJAT E TRAFIKUT

Shenjat e përgjithshme ne komunikacionin rrugor.

Me shumë

SHENJAT E KOMUNIKACIONIT RRUGOR

Sinjalizimi rrugor shërben që pjesëmarrësit në...

Me shumë

SHENJAT E URDHËRESAVE TË PRERA

Shenjat e urdhëresave të prera kanë formë rrethi...

Me shumë

Akoma nuk e ke marrË patentËn ?!

Auto Loan Quotes

Autoshkolla ABIS

Përse mendohesh kaq gjatë ?!

Të duhe nje Autoshkollë serjoze,

Me kushte moderne mësimdhënie ,

Qe te jete ne qender te Prishtinës.

Për të gjitha këto ka menduar Vetëm Autoshkolla ABIS.RRUGË NDERKOMBËTARE

Auto Loan Quotes

Është rruga publike që me akt ndërkombëtar, është klasifikuar në rrjetin e rrugëve ndërkombëtare.