Autoshkolla ABIS ofron
për klientet e saje këto
shërbime për leje drejtimi
automjeti të kategorive

"B", "C", "C1", "D"

Rreth Nesh

Si një shofer, apo prind i një shoferi të ardhshëm, ju duhet të dini se çfarë të kërkoni.
Ndaj Kujdes!
Jo të gjitha Autoshkollat janë të njëjta !

Cilësinë më të mirë nuk jua ofron një çmim i lirë.

Si një shofer i ardhshëm është përgjegjësi e juaja që t'i jepni vetes, mundësinë më të mirë të mundshme, për të marrë përgatitjen e duhur, për të qënë një shofer i sigurt në rrugë.

 

Autoshkolla ABIS,

Ju garanton, se ekipi i profesionistëve tanë, do të punojë me seriozitet dhe përkushtim maksimal për të ndihmuar, që ju të ndiheni më të sigurt dhe më të aftë për të drejtuar mjetin tuaj mund të bëheni një shofer i zoti në jetë.

Ju lutem mos ngurroni të na telefononi nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi.

 

 


Kategoria B

Mjetet motorike që nuk telkalojnë masën 3500 kg, që kanë më së shumti tetë ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk e tejkalon 750 kg, apo me rimorkio e cila teljkalon masën 750 kg.

KATEGORIA C, C1

C: Mjetet motorike me mbi 3500 kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masë 750 kg.

C1: Mjetet motorike prej 3500 kg deri 7500 kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masë 750 kg.

KATEGORIA D

Autobusët me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750 kg.

 

Did you know that extended warranties for cars can be purchased for new vehicles?

Most manufacturers’ warranties certain parts of your vehicle up to a certain mileage or years owned. However to purchasing an automotive extended warranty may cover wear and tear as well as add resale value to your vehicle.

What is Extended Vehicle Warranty?

A decision that each new car owner may face when purchasing a new car is whether or not to buy extended warranty. What is extended warranty for cars? The car manufacturer provides the original warranty for the vehicle which covers most of the vehicle components for a certain length of time i.e. the lesser of three years or 36,000 miles. Any repairs and maintenance subsequent to this time are incurred at the car owner's own expense. Extended automotive warranty is a contract between the car owner and the warranty company in which repairs and maintenance coverage are extended over a certain time period. Purchasing extended warranty may prove beneficial to the car owner because any costs to the car owner from repairs and maintenance not covered from the original manufacturer warranty timeline will be extended through this extended vehicle warranty.

Buying Extended Vehicle Warranty - Things to consider

There are a number of things each car owner should consider when shopping for an extended vehicle warranty provider to ensure that the best warranty company is selected. Some extended warranty companies provide bumper to bumper coverage whereas others may only provide coverage on certain vehicle components and under certain requirements. A few things to consider when making a decision:

Who are the extended warranty administrators?

Autodriver.com works with the best warranty companies that provide reliable support and service to its customers. These companies provide the right balance between length of coverage, deductible, level of coverage and price to its customers.

What is covered in the extended warranty?

Make sure to read the fine print in the extended warranty. Some plans may be partial plans and other may be supplementary which do not provide full coverage. Review the exclusion list for the extended warranty program to ensure there is an understanding of what the coverage entitles. This will ensure should there be a future repair required, you will have knowledge as to whether the extended warranty services provide coverage. For example, does the extended warranty provide coverage over repairs resulting from everyday wear and tear?

How are the claims made and how are they handled by the extended warranty company?

Discuss with the administrator as to how the claims are made. Are claims made directly to the administrator or is an upfront fee paid to the repair shop followed by a reimbursement made to the administrator? Determine whether there is nationwide coverage and whether the car owner can select a repair shop of his or her choosing or if there is a select list of certified repair facilities that must be used.

Ligjerata - Leksione

RREGULLAT E TRAFIKUT

Dispozitat e pergjithëshme të pjesëmarrjes ne trafik

Me shumë

SHENJAT E TRAFIKUT

Shenjat e përgjithshme ne komunikacionin rrugor.

Me shumë

SHENJAT E KOMUNIKACIONIT RRUGOR

Sinjalizimi rrugor shërben që pjesëmarrësit në...

Me shumë

SHENJAT E URDHËRESAVE TË PRERA

Shenjat e urdhëresave të prera kanë formë rrethi...

Me shumë

Akoma nuk e ke marrË patentËn ?!

Auto Loan Quotes

Autoshkolla ABIS

Përse mendohesh kaq gjatë ?!

Të duhe nje Autoshkollë serjoze,

Me kushte moderne mësimdhënie ,

Qe te jete ne qender te Prishtinës.

Për të gjitha këto ka menduar Vetëm Autoshkolla ABIS.AUTOSTRADË

Auto Loan Quotes

Është rruga publike e ndërtuar posaçërisht dhe e destinuar vetëm për lëvizjen e mjeteve motorike të cilat mund të zhvillojnë shpejtësi prej së paku 60 km/h.